Personal

VD & Trafikplanerare Nossebro/Grästorp/Trollhättan: Fredrik Larsson

Trafikplanerare Vara: Petra Lindblad

Trafikplanerare Herrljunga: Jörgen Thedvall

Trafikplanerare Skara/Mariestad: Erik Tullock

Trafikplanerare taxi: Maléne Andersson


Ekonomi-, Kvalitets- & Miljöansvarig: Sophie Sundquist